OPRAVA PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ

Datum realizace
11/2020
Místo
Opava
Popis

V období 11/2019 – 11/2020 byla provedena rekonstrukce šesti památkově chráněných pavilónů Slezské Nemocnice v Opavě, které byly postaveny v letech 1899 – 1901.
V rámci této rekonstrukce byla provedena hydroizolace základového zdiva, tepelná izolace půdních prostor, výměna oken za dřevěné kopie původních a zejména oprava fasád včetně jejich štukové výzdoby.
Všechny tyto práce probíhaly za dohledu a spolupráce se zástupci NPÚ.