Etický kodex

Ambicí společnosti BYSTROŇ Group je vytvářet pro zákazníky vysokou přidanou hodnotu, být uznávaným členem společnosti a podílet se na rozvoji České republiky.

Proto ve společnosti BYSTROŇ Group:

  • Veškerý zisk zdaňujeme v ČR a nevyvážíme náš profit ani otevřeně ani skrytě do zahraničí.
  • Naše chování vůči všem zákazníkům, zaměstnancům, dodavatelům práce i materiálu, vládním a kontrolním úřadům, konkurentům, médiím a vůči společnosti je jako celek bezúhonné.
  • Plníme své závazky a přebíráme osobní odpovědnost za své jednání.
  • Slibujeme jen to, co můžeme dodržet. Zainteresované strany neuvádíme v omyl. Naše hospodaření je zcela transparentní.
  • S našimi klienty i dodavateli jednáme čestně a zdvořile. Podporujeme rovnost šancí a prostředí, které se vyznačuje čestným chováním.
  • Bojujeme proti korupci. Dodržujeme všechny právní normy a předpisy stejně jako směrnice a další standardy. Vytváříme prvotřídní prostředí pro kontrolu a dodržování právních norem a postupů.