Slezská nemocnice v Opavě

Započali jsme komplexní opravu historických fasád a výměnu oken na pavilonech „L“ „B“„K“ „E“ a „B“ pod dohledem zástupců NPÚ a Odboru památkové péče Magistrátu města Opavy.