Bytový dům Janáčková

V říjnu roku 2019 jsme zahájili výstavbu bytového domu na ulici Janáčková v Ostravě.